Menu

Průmyslový design

Přístroj pro měření poklesu tlaku

Vysoce citlivý přístroj Q628 společnosti USON, zajišťující měření poklesu tlaku v testovaných přístrojích.

Přístroj pro měření poklesu tlaku

Tester těsnosti Model 628 je snadno použitelný a vyžaduje minimální trénink obsluhy. Je navržen tak, aby poskytoval jasné výsledky na úrovni výkonnosti očekávané od složitějších a nákladnějších nástrojů.

Výrobce: USON

Přístroj na broušení vzorků materiálů

Přístroj na broušení vzorků materiálů Dimple Grinder od firmy Gatan se používá na vyhloubení kruhové jamky (sférické nebo s plochým dnem) v materiálech jako např. keramika, polovodiče, kovy nebo jejich kombinaci. Hlavní použití je pro přípravu vzorků pro TEM (Transmisní elektronová mikroskopie).

DESIGN

Tvarový koncept navazuje na předchozí přístroj pro přesné iontové leštění. Tyto dva přístroje pracují v návaznosti na sobě.

Princip přístroje na broušení vzorků materiálů

Nejprve je zapotřebí na diamantové pile uříznout plátky (materiálu) tloušťky přibližně 1 mm. Tyto jsou následně mechanicky zbrušovány na konečnou tloušťku asi 100 μm.
Ze zbroušených plátků jsou pak diamantovou trubičkou vyříznuty terčíky o průměru 3 mm. Pomocí přístroje Dimpler Grinder fy Gatan se z jedné strany terčíku vybrousí důlky tak, aby konečná tloušťka terčíku v nejužším místě byla asi 30 μm.
Tatkto zpracovaný vzorek materiálu dále pokračuje do přístroje přístroje pro přesné iontové leštění.

Více informací: GATAN

Multifunkční ruční svítilna

Multifunkční ruční svítilna, Multifunctional Hand Torch

Guard Trooper je multifunkční ruční svítilna která je specielně vyvinuta pro policii, pořádkové síly a armádu a speciální útvary. Kombinuje v sobě HD kameru a velmi výkonnou LED spolu s přidruženou červenou a UV LED 365nm vlnové délky. (případně možno nahradit IR, zelenou nebo modrou).

Design multifunkční svítilny

Design musel v sobě skloubit několik požadavků:  samostatně stát i ležet, dobré držení v ruce, uchycení za opasek, tři samostatné světelné zdroje se samostatnými ovládacími prvky, HD kamera, pojmout elektroniku HD kamery a světelných zdrojů, vstup pro záznamové zařízení, vše v nárazuvzdorném a vodotěsném provedení.

Celkový design odráží tradiční vzhled armádních svítilen.

Výrobce: EUROLAMP

PŘÍSTROJ PRO PŘESNÉ IONTOVÉ LEŠTĚNÍ

Přístroj pro přesné iontové leštění (PIPS model 691) od firmy Gatan umožňuje ztenčování vzorků proudem ionizovaného Ar, a to až na tloušťku v jednotkách nm.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Iontovým leštěním jsou připravovány tenké folie z materiálů, které nelze elektrolyticky leštit. Při této metodě dochází k bombardování tenkého vzorku energetickými ionty nebo neutrálními atomy.
Základem aparatury jsou dvě iontové trysky, které jsou umístěny na opačných stranách vzorku. Argonový plyn vycházející z trysek v evakuované komoře vytvoří úzký svazek, který je urychlen v potenciálovém poli a nasměrován na rotující vzorek. Během bombardování může být vzorek chlazen na teplotu kapalného dusíku.
Iontové slešťování je nejuniverzálnější ztenčovací proces; používá se pro keramiku, vícefázové materiály, slitiny i další typy vzorků.
Výhodou přístroje PIPS jsou výkonná iontová děla a malý úhel dopadu (4°), což vede k minimálnímu radiačnímu poškození povrchu a zahřívání. Malý úhel dopadu odstraňuje problémy s nerovností povrchu, zatímco výkonná děla zajišťují dostatečnou rychlost ztenčování.

Více info: GATAN

 

 

Národní cena za studentský design

Návrh Národní ceny za studentský design 2008-2013:
2013 – materiál papír
2012 – materiál porcelán
2011 – materiál sklo
2010 – materiál silon
2009 – material leštěná nerez ocel
2008 – materiál LG HI-MACS

Upoutávka:

Výroba: