Menu

výstava “věřte-nevěřte”

  • Klient:

    Muzeum romské kultury (Brno)

  • Rok:

    2013

  • Spolupráce:

    Jakub Konvica - grafické zpracování výstavy


Architektonický návrh výstavy VĚŘTE – NEVĚŘTE | PAŤAN – MA PAŤAN.

Výstava se zaměřuje na mediální obraz Romů od 19. století do současnosti, a to především na území dnešní České republiky. Jejím cílem je poukázat na vývoj romských médií a práci romských novinářů.

Výstavu tvoří tři základní linie, které jsou vzájemně propojeny a navzájem se prolínají. První linie je časovou osou, jejímž prostřednictvím se návštěvník seznámí s vývojem a charakteristikou obrazu Romů v médiích v jednotlivých historických obdobích. Druhá linie je zaměřena na romské novináře a redaktory a romská média. Třetí zprostředkovává podrobný pohled na vybrané mediální kauzy, které se v různých podobách a intenzitě dlouhodobě objevovaly či objevují v masmédiích.

Doba trvání výstavy: 25. 10. 2013 – 23. 2. 2014

http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vystava-verte–neverte-se-zabyva-obrazem-romu-v-mediich-198370/

RELATED WORK