Menu

Přístroj na broušení vzorků materiálů

  • Klient:

    Gatan

  • Spolupráce:

    Roper.cz, Topfunction.cz

  • Rok:

    2015

Přístroj na broušení vzorků materiálů Dimple Grinder od firmy Gatan se používá na vyhloubení kruhové jamky (sférické nebo s plochým dnem) v materiálech jako např. keramika, polovodiče, kovy nebo jejich kombinaci. Hlavní použití je pro přípravu vzorků pro TEM (Transmisní elektronová mikroskopie).

DESIGN

Tvarový koncept navazuje na předchozí přístroj pro přesné iontové leštění. Tyto dva přístroje pracují v návaznosti na sobě.

Princip přístroje na broušení vzorků materiálů

Nejprve je zapotřebí na diamantové pile uříznout plátky (materiálu) tloušťky přibližně 1 mm. Tyto jsou následně mechanicky zbrušovány na konečnou tloušťku asi 100 μm.
Ze zbroušených plátků jsou pak diamantovou trubičkou vyříznuty terčíky o průměru 3 mm. Pomocí přístroje Dimpler Grinder fy Gatan se z jedné strany terčíku vybrousí důlky tak, aby konečná tloušťka terčíku v nejužším místě byla asi 30 μm.
Tatkto zpracovaný vzorek materiálu dále pokračuje do přístroje přístroje pro přesné iontové leštění.

Více informací: GATAN

RELATED WORK